Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 791/QĐ - SGDĐT ...