Tổ KHTN gồm có tất cả 14 thầy, cô. Giảng dạy ở các bộ môn: Toán, Vật lí, Tin học.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHTN:

1. ĐINH SĨ HOÀI  -               TTCM

2. PHAN THANH SÁNG   -  TPCM

3. NGUYỄN XUÂN CẢNH - TPCM

4. LÊ HỒNG SANG 

5. VÕ CÔNG NGUYÊN

6. HOÀNG NAM SƠN

7. ĐÀO HỮU THANH

8. TRẦN THANH HẢI

9. NGUYỄN THỊ BÍCH SA

10. TRẦN THỊ HÀ

11. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

12. HỒ THỊ KIM HOA

12. NGUYỄN THỊ TÙNG

13. NGUYỄN THỊ HẰNG NGA